Aktualizacja: marzec 2016        

Szkolenie Motolotniowe

Ośrodek Szkolenia Lotniczego Bravo-Delta prowadzi szkolenia motolotniowe na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów szkolących Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr  67RPS-08/2012. Osobą odpowiedzialną i prowadzącą szkolenie jest instruktor lotniowy i motolotniowy Grzegorz Cedro. Działalność szkoleniowa prowadzona jest na lądowisku Aeroklubu Regionalnego w Pińczowie. Podstawową działalnością ośrodka jest szkolenie teoretyczne i praktyczne do Świadectwa Kwalifikacji Pilota Motolotni (PHGP).

Wybrane zagadnienia szkolenia motolotniowego 
Część teoretyczna Część praktyczna
♦ prawo lotnicze ♦ podstawowa nauka pilotażu
♦ budowa motolotni  z instruktorem (ok. 10 godzin)
♦ meteorologia ♦ wylot samodzielny
♦ mechanika lotu ♦ minimum 7 godzin lotów samodzielnych
♦ nawigacja ♦ trasy nawigacyjne z instruktorem
♦ łączność ♦ lądowania przygodne i awaryjne
♦ higiena lotnicza ♦ samodzielne loty nawigacyjne
♦ bezpieczeństwo lotów  na zakończenie szkolenia

Ośrodek posiada także możliwość szkolenia w zakresie:

Dodatkowe informacje związane ze szkoleniem

Szkolenie motolotniowe składa się z części teoretycznej (42 godziny zajęć) oraz praktycznej (25 godzin lotów). Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się w ciągu całego roku, zajęcia praktyczne tylko w warunkach umożliwiających szkolenie.
Program przewiduje możliwość skrócenia szkolenia dla osób posiadających praktykę lotniczą na szybowcach, samolotach lub lotniach.

Po zakończeniu szkolenia uczeń otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia upoważniające do egzaminu na Świadectwo Kwalifikacji. Egzamin przyjmuje upawniony przez ULC egzaminator.

W trakcie szkolenia istnieje możliwość zakwaterowania w hangarze lub na polu namiotowym aeroklubu. Informacje na temat warunków i cen można uzyskać kontaktując się z aeroklubem.

Motolotnia Jazz 2000

Informacje na temat motolotni

Szkolenie odbywa się na motolotni wyposażonej w skrzydło Still 17 wyprodukowane przez firmę Aeros. Stosunkowo duża powierzchnia skrzydła (17 m2) zapewnia lot z prędkościami w zakresie 55-90 km/h. Dzięki temu podejście do lądowania i przyziemienie jest stosunkowo łatwe i nie sprawia problemów podczas szkolenia. Motolotnia wyposażona jest w wózek Jazz 2000, silnik Rotax 582 i spadochronowy system ratunkowy GRS.

Wymagania stawiane kandydatom

Osoby, które chcą podjąć szkolenie muszą spełnić następujące wymagania:

Osoby uczesniczące w szkoleniu motolotniowym nie muszą obecnie posiadać ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego o zdolności do uprawiania motolotniarstwa  (wcześniej - 3 klasa zdrowia, obecnie - Wymagania zdrowotne do Świadectwo Kwalifikacji.

Cennik szkolenia do Świadectwa Kwalifikacji 
Szkolenia teoretyczne Szkolenia praktyczne
Grupowe 400 zł  Godzina lotu na motolotni szkolnej 300 zł
Indywidualne 700 zł  Godzina lotu na motolotni kursanta 150 zł
∗)wymagany komplet aktualnych dokumentów dopuszczejących motolotnię do lotów

Kontakt

Instruktor lotniowy i motolotniowy Grzegorz Cedro,
tel. +48 603 657 186. Wszystkich zainteresowanych i niezdecydowanych zapraszam na krótki lot zapoznawczy.Strona nie korzysta z cookie. Do prawidłowego wyświetlania wymagana jest przeglądarka poprawnie obsługująca HTML5 i CSS3.