WITAJ NA STRONIE OŚRODKA SZKOLENIA LOTNICZEGO BRAVO-DELTA!

Szkolenia
motolotniowe

Ostatnia aktualizacja we wrześniu 2016 

Witaj na stronie Ośrodka Szkolenia Lotniczego Bravo-Delta!

Bazując na wieloletnim doświadczeniu, ośrodek prowadzi motolotniowe kursy szkoleniowe na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów szkolących Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr  67RPS-08/2012. Osobą odpowiedzialną i prowadzącą szkolenie jest instruktor lotniowy i motolotniowy Grzegorz Cedro. Podstawowa działalność szkoleniowa prowadzona jest na lądowisku Aeroklubu Regionalnego w Pińczowie w zakresie teoretycznym i praktycznym do Świadectwa Kwalifikacji Pilota Motolotni (PHGP).

Ośrodek posiada także możliwość
szkolenia w zakresie:

przeszkolenia na nowy lub dodatkowy typ motolotni

holowania (wynoszenia w powietrze) lotni za motolotnią

motolotniowych przelotów
grupowych

holowania transparentów i banerów reklamowych

lotów połączonych z wyrzucaniem skoczków spadochronowych

Wymagania stawiane kandydatom

Osoby, które chcą podjąć szkolenie muszą spełnić następujące wymagania:

 • ukończone 18 lat lub 15 lat i posiadanie pisemnej zgody ustawowegow przedstawiciela
 • ukończone gimnazjum lub równorzędne wykształcenie
 • oświadczenie o dobrym stanie zdrowia

 Osoby uczesniczące w szkoleniu motolotniowym nie muszą obecnie posiadać ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego o zdolności do uprawiania motolotniarstwa.

Dodatkowe informacje związane ze szkoleniem

Szkolenie motolotniowe składa się z części teoretycznej (54 godziny zajęć) oraz praktycznej (25 godzin lotów). Program przewiduje możliwość skrócenia szkolenia dla osób posiadających udokumentowaną praktykę lotniczą na szybowcach, samolotach lub lotniach. Aeroklub w Pińczowie Szkolenie teoretyczne może być realizowane niezależnie od pogody w ciągu całego roku. Możliwość przeprowadzenia szkolenia praktycznego oraz lotów zapoznawczych uzależniona jest od aktualnych warunków atmosferycznych (wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny). O ile warunki na to pozwalają - szkolenie praktyczne można rozpocząć równolegle ze szkoleniem teoretycznym.

Po zakończeniu szkolenia uczeń-pilot otrzymuje zaświadczenie upoważniające do egzaminu na Świadectwo Kwalifikacji, który przeprowadza egzaminator upawniony przez ULC.

W trakcie szkolenia istnieje możliwość zakwaterowania w hangarze lub na polu namiotowym aeroklubu. Informacje na temat rezerwacji, warunków i cen można uzyskać kontaktując się z aeroklubem. Ze względu na ograniczenia lokalowe nie ma możliwości ew. hangarowania motolotni kursantów.

Informacje na temat motolotni

Szkolenie odbywa się na motolotni wyposażonej w skrzydło Still 17, które zostało wyprodukowane przez firmę Aeros. Stosunkowo duża powierzchnia (17m kw.) skrzydła zapewnia lot z prędkościami w zakresie 55-90 km/h. Dzięki temu podejście do lądowania i przyziemienie jest stosunkowo łatwe i nie sprawia problemów podczas szkolenia. Motolotnia wyposażona jest w wózek Jazz 2000, silnik Rotax 582 i spadochronowy system ratunkowy GRS. W trakcie szkolenia praktycznego zapewniona jest ciągła komunikacja z instruktorem.

Zakres szkolenia
Zajęcia teoretyczne
 • * Prawo lotnicze Zagadnienia teoretyczne związane z prawem lotniczym dotyczą odpowiedzi na pytania (m.in.): Kto może ubiegać się o uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji?
  Co to jest ATZ, CTR, MRT, TSA, MATZ, TRA?
  Kto administruje lotnictwem cywilnym?
  Jak dzieli się przestrzeń powietrzna?
  Kto i w jakim zakresie korzysta z przestrzeni powietrznej?
  Co to jest i ile wynosi separacja w przestrzeni powietrznej?
  Jakie są minimalne wysokości przelotu nad parkami, miastami?
  Jakie dokumenty powinny znajdować się na pokładzie motolotni?
  Co to jest Służba Informacji Powietrznej?
  Co to jest Statek Powietrzny i jakim przepisom podlega?
  Jakie są obowiązki użytkownika statku powietrznego?
  Jakie ubezpieczenie jest konieczne aby latać motolotnią?
  Jaki czas obowiązuje w lotnictwie?
  Co to jest Flight Level?
 • * Budowa motolotni Zagadnienia teoretyczne związane z budową motolotni dotyczą odpowiedzi na pytania (m.in.): Jakie są główne elementy motolotni?
  Jakie są poszczególne elementy skrzydła?
  Jakie główne obciążenia oddziaływują na szkielet motolotni?
  Jakie czynniki wpływają na trwałość poszczególnych elementów motolotni?
  Jakie role pełni olinowanie motolotni?
  Co wpływa na współczynnik czołowego oporu powietrza motolotni?
  Co to jest i do czego służy biegunowa prędkości?
  Dlaczego połączenie wózka ze skrzydłem motolotni musi być przegubowe?
  Jakie silniki wykorzystuje się w motolotniach?
  W jakim celu stosuje się przekładnie między silnikiem i śmigłem?
  Jakiego rodzaju śmigła stosuje się w motolotniach?
  Co to jest skok śmigła?
  Jaki wpływ ma skok śmigła na zużycie paliwa?
  Jakie są podstawowe przyrządy pokładowe w motolotni?
  Czy motolotnia musi być wyposażona w system ratowniczy?
  Jakie wymagania technicze musi spełniać motolotnia?
 • * Meteorologia Zagadnienia teoretyczne związane z meteorologią dotyczą odpowiedzi na pytania (m.in.): Co to są fronty atmosferyczne?
  Które fronty atmosferyczne przemieszczają się najszybciej?
  Dlaczego wieje wiatr?
  W jakim stopniu obniża się temperatura ze wzrostem wysokości w powietrzu suchym?
  Co to jest inwersja?
  Co to jest izobara?
  Dlaczego powstają chmury?
  Czy chmury o budowie pionowej to cumulusy czy stratusy?
  Z jakich chmur pada mżawka?
  Czy ciśnienie powietrza rośnie czy spada wraz z wysokością?
  Co to jest równowaga chwiejna w atmosferze?
  Co to jest temperatura punktu rosy?
  Kiedy można się spodziewać termiki?
  Jakie mgły najdłużej utrzymują się w powietrzu?
  Jakie mgły są najgroźniejsze?
 • * Mechanika lotu Zagadnienia teoretyczne związane z mechaniką lotu dotyczą odpowiedzi na pytania (m.in.): Co wynika z równania Bernoulliego?
  Skąd się bieże siła nośna skrzydła?
  Co to jest siła oporu?
  Czy siła oporu rośnie ze wzrostem prędkości?
  Od czego zależy wielkość współczynnika siły nośnej?
  Czym jest doskonałość w terminologii lotniczej?
  Czym jest doskonałość pozorna?
  Co to jest opór indukowany?
  Kiedy motolotnia doleci najdalej w locie ślizgowym?
  Do czego służy biegunowa prędkości?
  Kiedy występuje ześlizg na skrzydło?
  Co to jest stateczność?
  Dzięki czemu skrzydło motolotni zachowuje stateczność?
  Jakie manewry najbardziej obciążają konstrukcję motolotni?
  Czym grozi zwis skrzydła?
 • * Nawigacja Zagadnienia teoretyczne związane z nawigacją dotyczą odpowiedzi na pytania (m.in.): Co to jest nawigacyjny trójkąt prędkości?
  Co wyznacza kurs lotu motolotni?
  Co to jest kąt znoszenia?
  Jaki wpływ na wskazania busoli ma pole magnetyczne motolotni?
  W jakich jednostkach podaje się prędkość lotu i jak się ją przelicza?
  Czym różni się kierunek nawigacyjny od kierunku meteorologicznego wiatru?
  Co powinien zrobić pilot, który utracił orientację geograficzną?
  Co to jest minutówka?
  Co to jest deklinacja?
  Jak obliczyć czas lotu motolotni?
  Jakie przyrządy umożliwiają nawigowanie w locie?
  Skąd czerpać informacje nt. elastycznych elementów przestrzeni powietrznej?
 • * Łączność Zagadnienia teoretyczne związane z łącznością dotyczą odpowiedzi na pytania (m.in.): Jakie są podstawowe zasady komunikacji lotniczej?
  Na jakich częstotliwościach można komunikować się z najbliższymi lądowiskami?
  Jaka jest kolejność nadawania komunikatów w trakcie łączności?
  Jakich sytuacji dotyczy korespondencja MAYDAY?
  W jakich sytuacjach należy przerwać korespondencję?
  W jakim języku prowadzi się korespondencję lotniczą?
  W jakich fazach lotu nie należy prowadzić korespondencji?
  Jakie są zasady literowania?
  Jak należy przeprowadzić test łączności?
  Co to jest nadawanie zwrotne?
  Jakie treści korespondencji od stacji naziemnej należy powtórzyć?
  Na jakiej częstotliwości należy prowadzić korespondencję w niebezpieczeństwie?
  Jak należy zachowywać się w przypadku utraty łączności radiowej?
  Kiedy motolotnia musi mieć transponder?
 • * Higiena lotnicza Zagadnienia teoretyczne związane z higieną lotniczą dotyczą odpowiedzi na pytania (m.in.): Jak warunki panujące w powietrzu oddziałują na pilota?
  Jaka jest rola krwi w organizmie?
  Czym objawia się choroba wysokościowa i z czego wynika?
  Jak zmienia się wytrzymałość organizmu z wysokością?
  W jakich okolicznościach powstaje przeciążenie?
  Czym objawia się przeciążenie?
  Co to jest akomodacja oka?
  Na czym polega działanie błędnika?
  Jakich złudzeń można doświadczyć podczas lotu?
  Na co należy zwrócić uwagę planując dłuższy przelot?
  Jak zachowywać się w sytuacji stresowej?
  Jakie cechy charakteru wyróżniają dobrego pilota?
  Jaki zakres badań medycznych obowiązuje pilotów motolotni?
 • * Bezpieczeństwo Zagadnienia teoretyczne związane z bezpieczeństwem lotów dotyczą odpowiedzi na pytania (m.in.): Kto odpowiada za bezpieczeństwo w locie?
  Kto podejmuje decyzje o starcie?
  Kto ma pierwszeństwo podczas lądowania?
  Gdzie można wykonywać starty i lądowania motolotnią?
  Kto jest odpowiedzialny za podstawowy przegląd motolotni?
  Kto może wykonywać loty z pasażerem?
  Jak interpretować znaki rozłożone na lądowisku?
  Kiedy nie wolno dokonywać przelotów motolotnią?
  Jak jest różnica między VFR a IFR?
  Jak należy się zachować po obniżeniu się warunków atmosferycznych?
Zajęcia praktyczne
 • Podstawowa nauka pilotażu z instruktorem (ok. 10 godzin)
 • Wylot samodzielny
 • Min. 7 godzin lotów samodzielnych
 • Trasy nawigacyjne z instruktorem
 • Lądowania przygodne i awaryjne
 • Samodzielne loty nawigacyjne na zakończenie szkolenia
Cennik szkolenia
Szkolenia teoretyczne
Grupowe 400 zł 
Indywidualne 700 zł 

Szkolenia praktyczne
Godzina lotu na motolotni szkolnej 300 zł 
Godzina lotu na motolotni kursanta 150 zł 
Kontakt

Zapraszam na krótki lot zapoznawczy wszystkich zainteresowanych.

Instruktor lotniowy i motolotniowy,
Grzegorz Cedro
Tel. +48 603 657 186

Strona www.motolotniarstwo.net nie korzysta z cookies a do jej prawidłowego wyświetlania wystarczy aktualna wersja przeglądarki. Dodatkowe informacje związane
z lataniem ogólnie i motolotniarstwem w szczególności można znaleźć m.in. na stronach, do których odwołują się poniższe linki (otwierają się w nowych oknach).