Szkolenie Motolotniowe

 Ośrodek Szkolenia Lotniczego Bravo-Delta prowadzi szkolenia motolotniowe na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów szkolących dostępnego na stronie ULC. Podstawową działalnością ośrodka jest szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni PHGP.

Aeroklub w Pińczowie

Dodatkowo szkolimy w zakresie:

 Osobą odpowiedzialną i prowadzącą szkolenie jest instruktor lotniowy i motolotniowy Grzegorz Cedro. Działalność szkoleniowa prowadzona jest na lądowisku Aeroklubu Regionalnego w Pińczowie.


 W trakcie szkolenia istnieje możliwość zakwaterowania w hangarze lub na polu namiotowym aeroklubu. Informacje na temat warunków i cen można uzyskać kontaktując się z aeroklubem.

 Szkolenie motolotniowe składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna obejmuje 54 godziny zajęć z zakresu m.in.: Część praktyczna obejmuje 25 godzin lotów, w tym m.in.:
♦ prawa lotniczego ♦ około 10 godzin podstawowej nauki z instruktorem
♦ budowy motolotni ♦ wylot samodzielny
♦ meteorologii ♦ minimum 7 godzin lotów samodzielnych
♦ mechaniki lotów ♦ trasy nawigacyjne z instruktorem
♦ nawigacji ♦ lądowania przygodne i awaryjne
♦ łączności ♦ samodzielne loty nawigacyjne na zakończenie szkolenia
♦ higieny lotniczej  
♦ bezpieczeństwa lotów  

 Program przewiduje możliwość skrócenia szkolenia dla uczniów posiadających praktykę lotniczą na szybowcach, samolotach lub lotniach.
 Po zakończeniu szkolenia uczeń otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia upoważniające do egzaminu na świadectwo kwalifikacji.
 Egzamin przyjmuje upawniony przez ULC egzaminator.

Wymagania stawiane kandydatom

Osoby, które chcą podjąć szkolenie muszą spełnić następujące wymagania:

Informacje na temat motolotni

 Szkolenie odbywa się na motolotni wyposażonej w skrzydło Still 17 wyprodukowane przez firmę Aeros. Stosunkowo duża powierzchnia skrzydła (17 m2) zapewnia lot z prędkościami w zakresie 55-90 km/h. Dzięki temu podejście do lądowania i przyziemienie jest stosunkowo łatwe i nie sprawia problemów podczas szkolenia.
 Motolotnia wyposażona jest w wózek Jazz 2000, silnik Rotax 582 i system ratunkowy GRS.

Cennik Szkolenia do Świadectwa Kwalifikacji

Szkolenia teoretyczne Szkolenia praktyczne

Osoby zainteresowane i niezdecydowane zapraszam na krótki lot zapoznawczy

Tam lecimy